3 Chú Bộ Đội
3 Chú Bộ Đội

3 Chú Bộ Đội

Nhóm nhạc 3 chú bộ đội gồm 3 thành viên: 1. Nguyên Jenda tên thật Cao Trung Nguyên nhạc sĩ 2. Tuấn đen Tên thật Vừ Mí Tuấn ca sĩ 3. Mạnh Mh tên thật Nông Đức Mạnh ca sĩ Cả ba đến với...Tiểu sử 3 Chú Bộ Đội