Brown Eyed Girls
Brown Eyed Girls

Brown Eyed Girls

Brown Eyed Girls (브라운 아이드 걸스) là nhóm nhạc Hàn Quốc thành lập năm 2006, với 4 thành viên gồm Je Ah, Ga In, Narsha và Miryo.

Tiểu sử Brown Eyed Girls