Celine Dion
Celine Dion

Celine Dion

Céline Marie Claudette Dion; sinh ngày 30 tháng 3 năm 1968) là một ca sĩ người Canada. Được sinh ra từ một gia đình đông đúc tại Charlemagne ở tỉnh Québec, Dion đã nổi lên trở thành một ngôi sao tuổi teen trong cộng...Tiểu sử Celine Dion