Chu Bin
Chu Bin

Chu Bin

Chu Bin là con út trong một gia có ba anh em, cha anh vốn là một võ sư Karatedo. Từ một cậu bé du mục với cuộc sống nay đây mai đó, rồi là vận động viên Taekwondo, đến nay Chu Bin đã...Tiểu sử Chu Bin