I.O.I
I.O.I

I.O.I

I.O.I là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập bởi CJ E&M thông qua chương trình thực tế PRODUCE 101 của kênh truyền hình Mnet và được quản lí bởi công ty YMC Entertainment. Nhóm bao gồm 11 thành viên được nhiều khán...Tiểu sử I.O.I