Phùng Khánh Linh
Phùng Khánh Linh

Phùng Khánh Linh

Phùng Khánh Linh sống trong một gia đình không ai làm nghệ thuật,cô đam mê âm nhạc từ nhỏ và khi còn đi học thì cô luôn tham gia các hoạt động âm nhạc do học sinh sinh viên tổ chức. Cô bén duyên...Tiểu sử Phùng Khánh Linh