Twice
Twice

Twice

Nhóm nhạc bao gồm 9 thành viên nữ được chọn lọc từ chương trình thực tế Sixteen thuộc quyền quản lý của công ty JYP

Tiểu sử Twice